Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013


Hà Quảng

Mười cô gái ở
ngã ba Đồng Lộc   

Mười vòng hoa trên mười ngôi mộ
mười bát nhang nghi ngút hương trầm
chiến tranh còn trong ký ức
mười cô gái thanh niên xung phong!

cuộc chiến vào thời quyết liệt
Đồng Lộc
kinh hoàng
trận bom thứ 15

mười cô gái hy sinh khi tuổi đời còn trẻ
(chưa ai trong số - lập gia đình)
mái tóc vương vương màu đất
mái tóc vương vương màu khói bom

cây bồ kết trĩu quả tỏa hương
cái lược, cái gương của thời con gái
còn mãi trong lòng người
còn mãi với thời gian.