Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Lễ Khao lề thế lính Hoàng SaHà Quảng

Lễ Khao lề
thế lính Hoàng Sa


Mờ mờ sương khuya
Những hình nhân linh vị
Khói hương nghi ngút
Lời khấn nguyện
Nhạc bát âm vang lên
Lý Sơn làm lễ khao lề.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Để lại cho ta bao suy nghĩ
Tiền nhân thi hành nhiệm vụ
Xác lập chủ quyền biển đảo quốc gia.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Hằng năm trên đảo Lý Sơn
Lòng tri ân thế hệ hùng binh*
Lời khẳng định chủ quyền biển đảo
- Hoàng Sa máu thịt chúng ta.

Mặc cho cường quyền ra tay thô bạo
Hoàng Sa đất đảo yêu thương
Những đoàn thuyền vẫn khơi xa bám biển
Cắm mốc chủ quyền biển đảo Hoàng Sa.


* Hùng binh:  Lời vua Tự Đức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét